මාමණ්ඩී වෙත ලියමි

Monday, June 12, 2017

මාමණ්ඩී වෙත ලියමි

මම ඔබගෙන් ලබාගත් Daughter ඩිවයිස් එක girl friend2.1 සිට wife1.0 දක්වා update කළෙමි. -_-
නව update කිරීමත් සමග ඇතිවූ තාක්ෂනික දෝෂ කිහිපයක් පිළිබදව දැනුවත් කිරීමේ අරමුනින් මෙසේ ලියමි.
girl friend 2.1 ඇති විට Device එක හුරුබුහුටි ස්ලිම් පෙනුමක් ගත් නමුදු wife ඇති විට එය එසේ නොමැත.එය මදක් බැරැල් හැඩයක් ගෙන ඇත. -_-
රත් වීමද වැඩි අතර control කිරීමටද අපහසුය.නිතරම කුණු කුණු ගෑම විශේෂ දෝෂයකි.Volume controlද නැති අතර sound ඉතා වැඩිය -_-
කනක් ඇසීමටවත් නැත.
girl friend2.1 ඇති විට jewellery,saari වැනි apps සදහා වැයවූ Deta ප්‍රමාණය මදක් අඩුවූ නමුත් wife ඇති විට හෙන ගහන ඩේටා ප්‍රමානයක් වැයවේ.
saari app එක on වු පසු Jewellery app එක auto open වී saari app එක සමග auto Run කරයි -_-
මෙය මහත් දෝශයකි.
Tears වැනි app Run කිරීමට පටන් ගත් පසු එය නවත්වා ගැනීමට Option එකක් නොමැති වීම පට්ටම අවුලකි. -_-
ෆුල් මාවලස් ලයිෆ් එකක් ගත කළ මා දැන් කොර වී ඇත.

ඔබ මේ සම්බන්දයෙන් ටෙක් එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් බව දනිමි.සොෆ්ට්වෙයා reverse update කිරීමද අපහසු බව පැහැදිලිය.
වරින් වර මා ඩේටා upload කිරීම් කිහිපයක් සිදු කල නමුදු ඒ සදහා virus guard එකක් පැලැදුවෙමි.ඒ නිසා බය වීමට නම් කරුණක් නැත B-)
හැකිනම් ඔබගේ Daughter 2 ඩිවයිස් එක මේ වෙනුවට ලබා දෙන්න :3

මීට,
බෑනා.